Members:Lab Head:
Pei-Ji Liang

Associate Professor:
Pu-Ming ZHANG
Yi-Hong QIU

Technician Assistant:
Hai-Qing GONG

Graduate Students:
Xin-Wei GONG
Ting LV
Lei XIAO
Lei WANG
Yong-Hua LI
Ru-Jia YAN
Hui REN
Yang-Zhen PU
Cheng-Ze XU
Xiao-Wei CHOU
Jun-Wei MAO

Former Lab Members:
Jian-Feng HU
Yu LIU
Fu-Jun LUO
Ai-Hua CHEN
Shi-Yong HUANG
Xin JIN
Yi ZHOU
Guang-Li WANG
Xiao-Dong JIANG
Xu-Long WANG
Bing LI
Xue LIU
Chao-Feng CAI
Yan SUN
Ying-Ying ZHANG
Yao LI
Wei JING
Wen-Zhong LIU
Han-Yan GONG
Yuan YANG
Guan Gu
Hao LI
Wen-Jing ZHU
Jing-Wei ChEN
Jing-Yi BU
Ding WEI